Vapaa-ajan toiminta

Hoivakodissa järjestetään vapaa-ajan toimintana erilaisia asukkaan sosiaalisia suhteita ja mielenterveyttä ylläpitäviä toimintoja.                                                    

 

 

Hoivakodin tarjoamat toiminnot koostuvat:
  • kodinhoidollisista toiminnoista
  • vapaa-ajan, virkistystoiminnan/harrastustoiminnan palveluista, joihin sisältyy luonto voiman palvelut
  • tapahtumista, matkoista, retkistä sekä juhlapyhien vietoista

Kodinhoidollisina tehtävinä toteutamme keittiössä, vaatehuollossa ja siivouksessa tapahtuvia toimintoja.

Vapaa-ajan ja virkistystoiminnan / harrastustoiminnan palveluina totutamme viriketoiminta tuokioita tupakokouksessa esiin tulleiden asiakkaiden toivomusten pohjalta. Suunnittelemme tulevia tapahtumia, talkoita, juhlapyhiä sekä matkoja.  Tuemme asiakasta hänen omassa yksilöllisessä harrastuksessaan.

Arjessamme luonto voiman palveluina toimii tiiviisti eläin-, puutarha-, kasvimaa-, metsä- ja luontoavusteinen toiminta. Toteutamme palveluita kausi ajattelun mukaisesti. Hoivakodilla asustelee hevosia, poneja, pupuja, kanoja, kukko, kissa, lintuja ja kaloja. Huolehdimme eläinten päivittäisestä hyvinvoinnista.

Vapaa-ajan toiminta suunnitellaan yhdessä asukkaan kanssa hänen omien tarpeiden ja mielenkiinnon mukaan. Toiminnot liitetään hoit, palvelu- ja kuntoutus suunnitelmaan sekä asukkaan henkilökohtaiseen viikko-ohjelmaan.