Hoivakodilla tapahtuva toiminta

Asiakkaat voivat halutessaan osallistua kaikkeen hoivakodilla tapahtuvaan toimintaan. Tuotamme toimintaa kotiasumisen lähtökohdista. Toiminnot koostuvat kodinhoidollisista askareista, vapaa-

ajan ja virkistystoiminnan palveluista, joihin sisältyy luonto voiman palvelut sekä tapahtumista, matkoista, retkistä sekä juhlapyhien vietosta.

Päivittäin pidämme yhteisökokouksen, jossa suunnittelemme yhdessä päivän ohjelman. Päivän ohjelma koostuu: kodinhoidollisista askareista, vapaa-ajan ja virkistystoiminnan aktiviteeteistä, erilaisista asiakkaan toipumista tukevista ryhmistä sekä luonto voiman ryhmästä, joihin sisältyy eläin-, puutarha-, kasvimaa-, metsä- ja luontoavusteista toimintaa. Toteutamme luonto voiman palveluita kausi ajattelun mukaisesti.

Jokaiselle toipujalle suunnitellaan hänen itsensä kanssa yksilöllinen viikko ohjelma, jossa otetaan huomioon asiakkaan voimavarat, mielenkiinnon kohteet sekä ne toiminnot missä asiakas kokee tarvitsevansa harjoitusta arjen hallinnassa.