Toiminta–ajatus

Toiminta ajatuksenamme on tarjota kodinomaista asumispalvelua henkilöille, joiden toimintakyky on rajoittunut fyysisesti,
psyykkisesti ja /tai sosiaalisesti. Toimintamme perustuu yksilölliseen hoito-, palvelu ja kuntoutussuunnitelmaan sekä viikko-ohjelmaan.

Aktivoimme asiakkaita omatoimisuuteen ja itsenäiseen suoriutumiseen. Tuemme asiakkaita omahoitajatoiminnalla ja yksilöllisillä hoito- ja tukimuodoilla. Toimintamme avainsanoja ovat yksilöllisyys, kuntoutuminen, toimintakyvyn säilyminen, turvallisuus, laadukas perushoito, yksityisyys, tasavertaisuus, avoimuus, sallivuus, kodinomaisuus, viihtyvyys, mielekäs päivä, osallisuus ja yhteistoiminta.