Toipumisen prosessi

Näemme ihmisen kokonaisuutena, kunnioitamme, tuemme ja kannustamme häntä ottamaan vastuuta omasta toipumisestaan. Autamme asiakasta luomaan itselleen mielekkään, oman näköisen elämän.

Tuemme ja autamme toipujia päivittäisissä elämänhallinan tehtävissä. Oma ohjaaja ja toipuja laativat yhdessä toipumisprosessin suunnitelman, jossa kartoitetaan voimavarat, pulmat, pohditaan yhdessä keinot ja asetetaan tavoitteet. Omatuokioissa arvioidaan toipumista keskustellen ja hoidetaan toipujan kanssa yhdessä hänelle tärkeitä asioita. Tavoitteena toipumisprosessissa on hahmottaa omien ajatusten, tunteiden, asenteiden muutoksta, tukea toipujan itsenäistymistä ja oman elämän rakentamista.

Hoivakodissa toipujilla on mahdollisuus uusiin kokemuksiin yhdessä tekemisen, voimaantumisen, onnistumisen ja mielekkään päivän kautta sekä tilaisuus keskusteluun ja yhdessäoloon toisten samassa tilanteessa olevien toipujien kanssa.