Kuntouttava hoitotyö

Näemme ihmisen kokonaisuutena, kunnioitamme, tuemme ja kannustamme häntä vastaamaan omasta terveydestään.

Tuemme asukasta päivittäisissä elämän hallinan tehtävissä laatimalla päivittäisiin toimintoihin henkilökohtaisen viikko ohjelman. Jokaiselle asukkaalle valitaan omahoitaja. Omahoitaja laatii yhdessä asukkaan kanssa kuntoutussuunnitelman. Tavoitteena on hahmottaa kuntoutuminen omien ajatusten, tunteiden, asenteiden muutoksena, tukea asukkaan itsenäistymistä ja oman elämän rakentamista. Mahdollista kotiutumistavoitetta mielessä pitäen.

Hoitokodissa on mahdollisuus uusiin kokemuksiin yhdessä tekemisen, kevyen liikunnan ja muun toiminnan kautta sekä tilaisuus keskusteluun ja yhdessäoloon toisten samassa tilanteessa olevien kuntoutujien kanssa.